Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων


Αποστολή

Η βασική αποστολή της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υλικού και Εφοδίων (Δ.Δ.Υ.&Ε.), είναι η διαχείριση του υλικού και των εφοδίων με τα οποία προμηθεύεται, βάσει των υπηρεσιακών της αναγκών, η Αστυνομία και συγκεκριμένα υλικού και εφοδίων που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες:
• Ιματισμού και εξάρτυσης

• Εξοπλισμού

• Όπλων και πυρομαχικών

• Επίπλων και σκευών

• Εντύπων και χάρτου

Οι διαγωνισμοί για την προμήθεια των αγαθών αυτών δημοσιεύονται μέσω του Κλάδου Δημοσίων Συμβάσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου Αστυνομίας, του Τμήματος Κρατικών Αγορών και Προμηθειών, του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Δημοσίων Έργων στην ιστοσελίδα https://www.eprocurement.gov.cy.

Επίσης, η Δ.Δ.Υ.&Ε. προβαίνει στον καταρτισμό τεχνικών προδιαγραφών, διενεργεί ελέγχους πληρότητας προδιαγραφών κατά την παραλαβή των αγαθών και αξιολογεί τους εργαστηριακούς ελέγχους.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες