Χρήσιμα Τηλέφωνα
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκστρατείες


Αποτελέσματα εκστρατείας ελέγχου φορτηγών και λεωφορείων στο πλαίσιο της 2ης ετήσιας πανευρωπαϊκής εκστρατείας «TISPOL» - 20/01/2016
Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αστυνομίας Κύπρου με το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Δίκτυο Τροχαίας «TISPOL», πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ημερομηνιών 5 – 11 Οκτωβρίου, 2015, η 2η ετήσια πανευρωπαϊκή εκστρατεία ελέγχου φορτηγών και λεωφορείων.

Κατά τη διάρκεια της παγκύπριας εκστρατείας, η οποία διεξήχθη ταυτόχρονα, έγιναν συνολικά 421 έλεγχοι φορτηγών και 142 καταγγελίες, ενώ όσον αφορά στα λεωφορεία, έγιναν 114 έλεγχοι λεωφορείων και δύο καταγγελίες.


_______________________________________________
© 2011 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Αστυνομία Κύπρου