Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου


Σχολή Οδηγών

H Σχολή Οδηγών στελεχώνεται από εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, που έχει ως αποστολή την παροχή εκπαίδευσης στα μέλη της Αστυνομίας, τα οποία προορίζονται να οδηγούν Αστυνομικά Οχήματα.

Σκοπός της εκπαίδευσης που παρέχεται είναι η βελτίωση του επιπέδου οδήγησης (δεξιοτήτων / ικανοτήτων) των μελών της Αστυνομίας, ώστε να καθίστανται καλύτεροι και πιο προσεκτικοί οδηγοί και η έκδοση σε αυτά τα μέλη Υπηρεσιακής Άδειας για την Οδήγηση διαφόρων κατηγοριών Αστυνομικών Οχημάτων, μετά από επιτυχή εξέταση.

Για την επιτυχή και αποτελεσματική εξάσκηση αυτών των καθηκόντων τα μέλη της Σχολής τυγχάνουν συνεχούς και συστηματικής εκπαίδευσης στην οδήγηση Αστυνομικών οχημάτων, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

Κατόπιν συναίνεσης του Αρχηγού Αστυνομίας, όλοι οι εκπαιδευτές της Σχολής Οδηγών έχουν διοριστεί ως εγκεκριμένοι εξεταστές οδηγών από το Υπουργικό Συμβούλιο.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες