Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου


Γραφείο Μελετών και Ερευνών

Κύρια αποστολή του Γραφείου Μελετών και Ερευνών είναι η μελέτη των Νόμων και Κανονισμών της Τροχαίας και η υποβολή εισηγήσεων για εισαγωγή νέων προνοιών, βελτιώσεων, ούτως ώστε να δημιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις για αποτελεσματική αντιμετώπιση του τροχαίου προβλήματος.

Οι ευθύνες και αρμοδιότητες του Γραφείου Μελετών και Ερευνών είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

· Χειρισμός αλληλογραφίας που αφορά τους Νόμους και Κανονισμούς της Τροχαίας καθώς και την ορθή εφαρμογή τους.

· Υποβολή εισηγήσεων στο Διευθυντή του Τμήματος Τροχαίας, Αρχηγείου Αστυνομίας που αφορούν την εφαρμογή υφιστάμενων ή νέων νομοθετημάτων, διατάξεων, οδηγιών κ.λ.π.

· Συμμετοχή σε συσκέψεις ή ομάδες εργασίας για την προώθηση των θεμάτων που αφορούν την Τροχαία, αλλά και θεμάτων που άπτονται της πιο εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος.

· Μελέτη και υποβολή εκθέσεων με εισηγήσεις για ενδεχόμενη εισαγωγή μέτρων / μεθόδων / βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούν άλλες χώρες για προώθηση και βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας.

· Χειρισμός θεμάτων Στρατηγικού Σχεδιασμού του Τμήματος Τροχαίας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες