Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου


Κλάδος Εξέτασης & Αναπαράστασης Τροχαίων Συγκρούσεων & M-A.N.P.R.

Ο Κλάδος καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων που αφορούν την εξειδικευμένη διερεύνηση τροχαίων συγκρούσεων και τη μελέτη των ποινικών υποθέσεων σοβαρών και θανατηφόρων τροχαίων συγκρούσεων που υποβάλλονται από τις Επαρχιακές Αστυνομικές Διευθύνσεις. Επίσης ο Κλάδος είναι επιφορτισμένος με την εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας σε διάφορα θέματα επαγγελματικής φύσεως. Επιπλέον ο Κλάδος έχει τη διοικητική ευθύνη λειτουργίας του Κινητού Αυτόματος Συστήματος Αναγνώρισης Πινακίδων Τροχαίας (M-A.N.P.R.).

Οι βασικές ευθύνες και αρμοδιότητες του Γραφείου καθορίζονται ως ακολούθως:

  • Μελέτη και έλεγχος των υποθέσεων οι οποίες διαβιβάζονται, για οποιοδήποτε λόγο, από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις.
  • Υποβολή εισηγήσεων για ενίσχυση της στήριξης των υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου, όταν τούτο επιβάλλεται.
  • Μελέτη και έλεγχος των υποθέσεων όλων των θανατηφόρων οδικών τροχαίων συγκρούσεων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο υπάρχουν τυχόν ελλείψεις στη διερεύνησή τους.
  • Ενημέρωση του Αστυνομικού Διευθυντή Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου στις περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο, από τη μελέτη των υποθέσεων, με σκοπό τη λήψη διορθωτικών μέτρων ή και τη χάραξη νέας πολιτικής ή την αναθεώρηση της υφιστάμενης Νομοθεσίας.
  • Μελέτη και έλεγχος όλων των Αστυνομικών Εκθέσεων που υποβάλλονται από τις Αστυνομικές Διευθύνσεις προτού αποσταλούν στους ενδιαφερόμενους.
  • Παροχή βοήθειας στους ανακριτές των Επαρχιακών Κλάδων Τροχαίας και διενέργεια εξειδικευμένων εξετάσεων κατά τη διερεύνηση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.
  • Διοικητική υποστήριξη, έλεγχος, εποπτεία και εκπαίδευση των μελών της Αστυνομίας, του συστήματος Αυτόματης Αναγνώρισης Πινακίδων Τροχαίας που είναι τοποθετημένο σε αστυνομικά οχήματα.
  • Διοργάνωση διαλέξεων για επιμόρφωση των μελών που απασχολούνται με θέματα Τροχαίας, αναφορικά με την ορθή διερεύνηση των υποθέσεων και την επαγγελματική τους κατάρτιση.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες