Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου


Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης & Μελετών

Είναι γνωστό ότι το Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου Αστυνομίας δίνει, αναμφίβολα, μεγάλη σημασία στην ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού, πιστεύοντας ότι, σε συνδυασμό με την αστυνόμευση, θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόληψη και μείωση των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.

Το Γραφείο Πρόληψης, Διαφώτισης & Μελετών, ως αναπόσπαστο μέρος του Τμήματος Τροχαίας, ασχολείται συστηματικά με τα ακόλουθα θέματα:

 • Τον καταρτισμό και την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης οδικών τροχαίων συγκρούσεων και διαφώτισης, σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού, με έμφαση τις ευάλωτες ομάδες χρηστών του οδικού δικτύου (νεαροί οδηγοί μηχανοκινήτων οχημάτων και κυρίως αναβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων και πεζών).
 • Τη διοργάνωση και πραγματοποίηση διαλέξεων, εκπαιδεύσεων και εκδηλώσεων σε σχολεία, στρατόπεδα, συνδέσμους γονέων, άλλα οργανωμένα σύνολα, ομάδες υψηλού κινδύνου και προς το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.
 • Τη διαχείριση του Στρατηγικού Σχεδιασμού σε σχέση με την πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων.
 • Τη διοργάνωση ή και το συντονισμό σεμιναρίων στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας.
 • Την ετοιμασία, έκδοση και διάθεση διαφωτιστικού υλικού.
 • Τη διοργάνωση δημοσιογραφικών διασκέψεων και γενικά την προβολή του έργου της Τροχαίας, μέσω των Μ.Μ.Ε.
 • Την ανάπτυξη και προώθηση Μνημονίου Συνεργασίας με άλλους οργανισμούς, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας.
 • Τη συνεχή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού με διαλέξεις και εργαστήρια σε θέματα νομοθεσίας, επικοινωνίας με το κοινό, σε σύγχρονα κοινωνικά θέματα, ευρωπαϊκές οδηγίες κ.α.
 • Συμμετοχή σε διάφορες Επιτροπές Διαφώτισης και Κυκλοφοριακής Αγωγής του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας.
 • Συμμετοχή σε συσκέψεις για ζητήματα που άπτονται της πιο εύρυθμης λειτουργίας του Τμήματος.
 • Μελέτη της νομοθεσίας που διέπει την Τροχαία, υποβολή εισηγήσεων, χειρισμό / ετοιμασία αλληλογραφίας με όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς και κατάρτιση Αστυνομικών Διατάξεων / εγκυκλίων για την κατάλληλη και ορθή ενημέρωση του προσωπικού της Τροχαίας.
 • Μελέτη της νομοθεσίας που διέπει την τροχαία, υποβολή εισηγήσεων, χειρισμός / ετοιμασία σχετικής αλληλογραφίας με όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς καθώς και κατάρτιση Αστυνομικών Διατάξεων.
 • Μελέτη και υποβολή εκθέσεων με εισηγήσεις για ενδεχόμενη εισαγωγή μέτρων / μεθόδων / βέλτιστων πρακτικών που χρησιμοποιούν άλλες χώρες για προώθηση και βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες