Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Τμήμα Τροχαίας Αρχηγείου


Ουλαμοί Πρόληψης Τροχαίων Δυστυχημάτων (Ο.Π.Ο.Δ.)

Αποστολή των Ουλαμών Πρόληψης Οδικών Δυστυχημάτων είναι η πρόληψη και η καταστολή των οδικών τροχαίων συγκρούσεων, ο εντοπισμός και καταγγελία των παραβατών των Νόμων και Κανονισμών της Τροχαίας, σε 24ωρη βάση, σε όλα τα τμήματα των αυτοκινητόδρομων και όπου αλλού κρίνεται απαραίτητο.

Για το λόγο αυτό, έχει συγκροτηθεί Ειδικός Ουλαμός Μοτοσικλετιστών (Ε.Ο.Μ.Ο.), για αποτελεσματικότερη αστυνόμευση όχι μόνο των αυτοκινητόδρομων, αλλά και ολόκληρου του οδικού δικτύου. Κατά την εκτέλεση του καθήκοντος τους, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στις παραβάσεις εκείνες που αποδεδειγμένα συμβάλουν στην πρόκληση των θανατηφόρων και σοβαρών οδικών συγκρούσεων, όπως αυτό φαίνεται μέσα από τη στατιστική ανάλυση των συγκρούσεων.

Επίσης, για πρόληψη των οδικών τροχαίων συγκρούσεων στους αυτοκινητόδρομους και στο δευτερεύον οδικό δίκτυο, λειτουργεί το Γραφείο Μηχανικού Ελέγχου. Καθήκον των μελών του Γραφείου είναι να διεξάγουν περιοδικούς ελέγχους για να διαπιστώνεται κατά πόσο τα οχήματα που κυκλοφορούν στο οδικό δίκτυο είναι κατάλληλα.

Επίσης, λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως το Κλιμάκιο Τροχαίας Αυδήμου, έχοντας ως κύρια αποστολή του την πρόληψη και καταστολή των τροχαίων παραβάσεων στον Αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου.

Επιπρόσθετα, τα μέλη των Ο.Π.Ο.Δ. προσφέρουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειασθεί στους διερχόμενους οδηγούς.

Σημαντικό επίσης είναι ότι σε περίπτωση σοβαρών συγκρούσεων στους αυτοκινητόδρομους ή άλλων περιστατικών που έχουν ως αποτέλεσμα την αποκοπή των λωρίδων κυκλοφορίας, περιλαμβανομένων των άσχημων καιρικών συνθηκών, γίνεται έγκαιρη ενημέρωση και προειδοποίηση του κοινού μέσω των Μ.Μ.Ε. για αποφυγή της κυκλοφοριακής συμφόρησης και για ασφαλή διακίνηση. Προς τούτο υπάρχει σχέδιο ενεργείας για αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και για εκτροπή της τροχαίας κίνησης, όπου αυτό επιβάλλεται να γίνει.

Λόγω αρμοδιότητας, τα μέλη των Ο.Π.Ο.Δ. επίσης διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις συνοδείες επισήμων προσώπων, με σκοπό την ασφαλή διακίνησή τους κατά την παραμονή τους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες