Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΟμιλίεςΧαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου για την υπογραφή Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας και 12 Μή Κυβερνητικών Οργανώσεων - 09/03/2017
- Κυρίες και Κύριοι,

Καλή σας ημέρα,


Είναι με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση που σας καλωσορίζω στην σημερινή τελετή υπογραφής μνημονίων συνεργασίας. Η ημέρα αυτή είναι σπουδαίας σημασίας, ξεχωριστή για εμάς, γιατί συνιστά ένα ακόμα έμπρακτο βήμα της Αστυνομίας στην οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με την κοινωνία των πολιτών ένα ακόμα έμπρακτο βήμα στην αναβάθμιση της ανοικτής και ποιοτικής επικοινωνίας με τους πολίτες.

Η υπογραφή των Μνημονίων επισφραγίζει και επισήμως, τη συνεργασία της Αστυνομίας Κύπρου με 12 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις:
ACCEPT-ΛΟΑΤ, AEQUITAS, Cyprus Stop Trafficking, Future Worlds Center, Hope for Children, Κέντρο Υποστήριξης Φορέων του Aids (ΚΥΦΑ), Κίνηση για την Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό (ΚΙΣΑ), Κοινωνία Κάριτας Κύπρου, Κυπριακός Ερυθρός Σταυρός (ΚΕΣ), Μεσογειακό Ινστιτούτο Μελετών Κοινωνικού Φύλου, Οργάνωση για την Προστασία Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης (ΣΤΙΓΜΑ), Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ).

Η Αστυνομία Κύπρου αναγνωρίζει το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις στις σύγχρονες δημοκρατικές κοινωνίες, η καθεμιά στον τομέα ενδιαφέροντος και δράσης της.

Το δικό σας ειδικό πεδίο δράσης συναντά το δικό μας έργο, το οποίο όπως γνωρίζετε είναι σύνθετο και πολύπλευρο. Είμαστε ταγμένοι να υπηρετούμε την κοινωνία, να διασφαλίζουμε την προστασία του πολίτη, το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.

Η συνεργασία μαζί σας, μας δίνει την ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο ποιοτικό επίπεδο αντίληψης των σύνθετων κοινωνικών προβλημάτων και των δύσκολων, ορισμένες φορές, αθέατων πτυχών τους. Είναι προβλήματα που ως Αστυνομία συναντάμε στην καθημερινή επιτέλεση της αποστολής μας, σε κάθε επίπεδο της κοινωνικής οργάνωσης και ζωής.

Μέρος της αποστολής της Αστυνομίας είναι η ακατάπαυστη, η συνεχής προσπάθεια για περαιτέρω βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες. Έχουμε επίγνωση ότι οι πολίτες δικαιολογημένα προσδοκούν πολλά από εμάς. Έχουμε επίγνωση και της μεγάλης πρόκλησης να ανταποκριθούμε με επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Είμαστε αποφασισμένοι, και επιτυγχάνουμε να γινόμαστε καλύτεροι.

Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,

Σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια, συμπορευόμαστε μαζί με τους πολίτες και τους οργανωμένους φορείς τους.

Η κάθε μία από εσάς τις Μη Κυβερνητικές, μη κερδοσκοπικές Οργανώσεις αγωνίζεστε για να προσφέρετε στήριξη σε ευάλωτες ομάδες της κοινωνίας. Η δράση σας διέπεται από τις αρχές του εθελοντισμού, του αλτρουισμού και της ανιδιοτέλειας. Είναι πολύτιμη δράση που επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα στην κοινωνία και εκφράζεται με πολλούς τρόπους: από την ηθική, νομοτεχνική και υλική βοήθεια, έως την ενεργητική στήριξη και την υλοποίηση σειράς προγραμμάτων καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού.

Καταπιάνεστε με εξαιρετικά επίκαιρα και ευαίσθητα ζητήματα. Ζητήματα που απαιτούν συστηματική διαβούλευση και συλλογική αντιμετώπιση. Ξεχωρίζουν ο αλληλοσεβασμός και η αποδοχή της διαφορετικότητας, η διαφύλαξη των αρχών της ισότητας και της ισονομίας, της δικαιοσύνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας η εξάλειψη της βίας, του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, η καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων φύλου, γένους, ηλικίας, κοινωνικής θέσης, θρησκείας ή πολιτικής πεποίθησης.

Παιδιά, γυναίκες και άνδρες, πρόσφυγες, μετανάστες, ΛΟΑΤ, φορείς του aids, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης, θύματα εμπορίας προσώπων, θύματα περιστατικών βίας στην οικογένεια, αναζητούν στις οργανώσεις σας συμπαράσταση και στήριξη. Αναζητούν τρόπο να εκφραστούν, να βρουν βοήθεια και κατανόηση, να νιώσουν ότι κάπου ανήκουν. Άτομα να μοιράζονται τα προβλήματα και τις ευαισθησίες τους. Να διεκδικούν σθεναρά για αυτούς, μαζί με αυτούς.

Σας συγχαίρω για τη δράση σας! Οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι φορείς διεκδίκησης δικαιωμάτων και συμβάλλουν στην πολυφωνία και στην ανάπτυξη μιας κοινωνίας αλληλεγγύης.

Πολλά ζητήματα μέχρι και πρόσφατα δεν γίνονταν αποδεκτά ούτε καν για συζήτηση. Θεωρούνταν, ίσως και ταμπού, από την κλειστή κυπριακή κοινωνία. Είναι με τη δική σας ενεργό κινητοποίηση, επίμονες και επίπονες προσπάθειες που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Σήμερα, οδεύουμε, προς μια σωστή, πιστεύω, πορεία. Οι άνθρωποι άρχισαν να γίνονται πιο δεκτικοί, πιο ανεκτικοί, περισσότερο έτοιμοι να εκφραστούν στο πλαίσιο μιας προοδευτικής, ολοένα και πιο ανοιχτής κοινωνίας.

Η Αστυνομία είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της εξελικτικής διαδικασίας και προόδου. Έχουμε προοδεύσει ως κοινωνία, αλλά απομένουν να γίνουν πολλά ακόμα.

Η δική μας ευθύνη παραμένει ακέραια: να διασφαλίζουμε ότι ο κάθε πολίτης θα απολαμβάνει τα αγαθά της ελευθερίας, της ευνομίας, της ευταξίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης. Για να πετύχουμε τους στόχους μας, υιοθετούμε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, αλλά και στη συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς, θεσμούς και εσάς, την Κοινωνία των Πολιτών.

Η υπογραφή των μνημονίων συνεργασίας με 12 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είναι ένα ακόμα βήμα της Αστυνομίας προς την κοινωνία για να αναπτυχθούν περαιτέρω μορφές διαβούλευσης και να διευρυνθούν οι δίοδοι επικοινωνίας ανάμεσά μας. Επιβεβαιώνουν τη βούλησή μας για τη δημιουργία στενών και ισχυρών δεσμών με Οργανώσεις, άκρως ανθρωποκεντρικές, που αγωνίζονται να διατηρήσουν και να ενδυναμώσουν την κοινωνική συνοχή. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει κοινωνία με συνοχή και πλουραλισμό χωρίς τη δέσμευση για σεβασμό των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ευχαριστίες απευθύνω λοιπόν, σε όλες τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις για τη συνδρομή τους στη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που αναδεικνύουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αναδεικνύουν όχι μόνο την ανοχή αλλά και την αποδοχή της διαφορετικότητας ως υπαρξιακής έννοιας. Ευχαριστίες, επίσης, εκφράζω για τη συνδρομή σας, ώστε να καταστεί, σήμερα, πραγματικότητα η υπογραφή των Μνημονίων Συνεργασίας.

Όλες οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις έχετε ένα βαρυσήμαντο έργο να επιτελέσετε και ένα πολύπλευρο ρόλο να διαδραματίσετε προς όφελος της κοινωνίας των πολιτών. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που σας θεωρούμε σημαντικούς εταίρους της Αστυνομίας Κύπρου της οποίας ο ρόλος είναι η τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας και η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και κατ’ επέκταση, της αξιοπρέπειάς του.


Σας ευχαριστώ.

Αρχείο Word Μνημόνια Συνεργασίας Διορθωμένο - new.doc (42,33 Kb)
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες