Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΟμιλίεςΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κ. ΖΑΧΑΡΙΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΕΩΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ (Τ.Α.Ε.) - 24/07/2018
- Πανοσιολογιότατε, εκπρόσωπε του Μακαριοτάτου,
-Έντιμε Υπουργέ Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,
-Έντιμοι εκπρόσωποι Κοινοβουλευτικών Κομμάτων,
-Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι,
-Κυρίες και Κύριοι,
-Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Καλή σας ημέρα,

Πριν από 30 ακριβώς χρόνια υπηρέτησα ως αστυνομικός στο ΤΑΕ Λευκωσίας. Σε άθλιες κτηριακές εγκαταστάσεις και συνθήκες που δεν ενέπνεαν και δεν επέτρεπαν, πολλές φορές, στον αστυνομικό να εκτελέσει άμεσα και επαρκώς τα καθήκοντά του. Όταν διορίστηκα στη θέση του Αρχηγού Αστυνομίας επισκέφθηκα τα Γραφεία του Τ.Α.Ε., διαπιστώνοντας, μετά λύπης μου, ότι οι συνθήκες εργασίας ήταν χειρότερες, χωρίς καμία υπερβολή, απ’ ότι 30 χρόνια πριν. Θεώρησα, έτσι, άκρως αναγκαίο όπως τροχοδρομήσουμε τις διαδικασίες για άμεση μεταστέγαση του Τ.Α.Ε. σε σύγχρονα κτήρια. Γιατί το Τ.Α.Ε. αποτελεί ένα από τα πλέον νευραλγικά τμήματα της Αστυνομίας και ήτο ανεπίτρεπτο να τυγχάνει δυσμενούς χειρισμού και να στεγάζεται σε εγκαταστάσεις που βλάπτουν την υγεία και ασφάλεια των μελών μας και στερούνται του κατάλληλου υλικοτεχνικού εξοπλισμούγιατί προτεραιότητά μας ως Ηγεσία, αποτελεί η ασφάλεια και ευημερία των μελών της Αστυνομίας, που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και η κινητήρια δύναμη του Οργανισμού μας.

Είναι, λοιπόν, με αισθήματα χαράς, ικανοποίησης και υπερηφάνειας που τελούμε σήμερα τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας. Ενός ευρύχωρου κτηρίου 1500 τ.μ. με σύγχρονη αίθουσα συνεδριάσεων, αίθουσα φύλαξης τεκμηρίων, ειδικό δωμάτιο λήψεως οπτικογραφημένων καταθέσεων, ειδικά διαμορφωμένο χώρο αναγνωριστικών παρατάξεων και κλιμάκιο διερεύνησης σκηνών εγκλήματος.

Κυρίες και Κύριοι,
Έχοντας επίγνωση ότι το υλικό περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από τις κτηριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό που διατίθεται προς χρήση, επηρεάζει την αύξηση της αποδοτικότητας στην εργασία, αλλά και την ψυχολογία και ευημερία των εργαζομένων, έχουμε κατά τα τελευταία χρόνια προβεί σε σημαντικό αριθμό αναπτυξιακών έργων: Νέο κτήριο για τον αστυνομικό σταθμό Ζυγίου, νέο κτήριο για τον αστυνομικό σταθμό Αγρού, ανέγερση νέων Αστυνομικών Διευθύνσεων Αμμοχώστου και Μόρφου, ανακαίνιση αστυνομικού σταθμού Περιστερώνας. Έπονται, η ανέγερση αστυνομικών σταθμών Λάνιας, Κουκλιών, Στρουμπιού και Λατσιών· η ανέγερση κτηρίων Διοίκησης της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας και του Ναυτικού Σταθμού Κ. Πύργου, ως επίσης υποστατικών για τις ανάγκες του Κλάδου Πυροτεχνουργών και του Κλάδου Αστυνομικών Σκύλων. Σε μια δύσκολη για την οικονομία του τόπου περίοδο έγιναν και γίνονται όσα δεν έγιναν και θα έπρεπε να είχαν γίνει δεκαετίες πριν. Γι’ αυτό το λόγο εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και τον ίδιο τον κ. Υπουργό, η πολιτική βούληση και επιμονή του οποίου υπήρξε και παραμένει καταλυτική για την υλοποίηση των προαναφερθέντων.

Η μέριμνα για ύπαρξη ποιοτικών κτηριακών εγκαταστάσεων και κατάλληλου εξοπλισμού και τεχνικών μέσων, εντάσσεται στις γενικότερες προσπάθειες για αναβάθμιση της αστυνόμευσης αλλά και την υιοθέτηση νέων, σύγχρονων μορφών δράσης και στρατηγικής ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε μέχρι σήμερα εκσυγχρονίσει και αναβαθμίσει τα κριτήρια πρόσληψης, θεσπίσει κριτήρια μεταθέσεων και εναλλαξιμότητας, ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες, νευραλγικής σημασίας, Υπηρεσίες και μεταρρυθμίσει την αστυνομική εκπαίδευση και κατάρτιση. Παράλληλα, προχωρούμε ταχύτατα στον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των κριτηρίων ανέλιξης, αλλά και στην εκπλήρωση του πιο καίριου μεταρρυθμιστικού στρατηγικού μας στόχου που αφορά στη μεταρρύθμιση ολόκληρου του αστυνομικού οργανισμού.

Είμαστε πεπεισμένοι, ότι η υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμιστικών στρατηγικών στόχων θέτει τα θεμέλια για μια καλύτερη Αστυνομία τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον. Γιατί ως Ηγεσία του Σώματος, πέραν της ευθύνης για τη διαχείριση της καθημερινότητας, έχουμε υποχρέωση να μεριμνούμε, σε στρατηγικό επίπεδο, για το άμεσο, αλλά και το απώτερο μέλλον του Οργανισμού μας.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθυνθώ στη Διεύθυνση και στο προσωπικό του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας εκφράζω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες για την ευσυνειδησία και την αφοσίωσή σας στο καθήκον. Γνωρίζω ότι εργάζεστε επανειλημμένα και ακούραστα πέραν του καθιερωμένου εργασιακού ωραρίου για την διεκπεραίωση του δύσκολου έργου σας κατά του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Μιας μορφής εγκλήματος που αν δεν παταχθεί κατά τρόπο άμεσο, αποφασιστικό και αποτελεσματικό, θα προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στα επίπεδα δημόσιας ασφάλειας του κράτους. Και ένα κράτος χωρίς υψηλά επίπεδα δημόσιας ασφάλειας, παρουσιάζει προβλήματα στην οικονομία του, δεν προσελκύει επενδύσεις, δεν προσφέρει ασφάλεια και ευημερία στους πολίτες του, δεν θεωρείται ευνομούμενο και δημοκρατικό.

Ως εκ τούτου, θέλω να καταστήσω σαφές ότι η Αστυνομία Κύπρου, ως η εντεταλμένη από το νόμο Υπηρεσία του κράτους για την τήρηση του νόμου και της τάξης, την πρόληψη και εξιχνίαση του εγκλήματος και τη σύλληψη και προσαγωγή των αδικοπραγούντων ενώπιον της Δικαιοσύνης, θα συνεχίσει και θα εντείνει ακόμα περισσότερο την προσπάθεια καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος σε όλα τα επίπεδα. Σας καλώ λοιπόν, τηρώντας τον όρκο που δώσατε για πίστη και σεβασμό προς το Σύνταγμα και τους Νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, να εργαστείτε όλοι προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί αντλούμε τη δύναμή μας. Από τη νομιμότητα και από όλους τους συναδέλφους μας που έδωσαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Από την αφοσίωση και τη λεβεντιά του Γιώργου και του Χριστόφορου που στις 05/05/2018, ανήμερα της προστάτιδάς μας, Αγίας Ειρήνης, ύψωσαν το παράστημά τους κατά του οργανωμένου εγκλήματος και μαζί το παράστημα ολόκληρης της Αστυνομίας.

Ο ρόλος σας στην τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας είναι καταλυτικός. Οι επιτυχίες οι δικές σας αποτελούν μια σημαντική μεταβλητή πρόληψης και μείωσης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος. Είναι γι’ αυτό τον λόγο που σας καλώ να συνεχίσετε με ακόμη μεγαλύτερο ζήλο, τις προσπάθειές σας, με τη στήριξη του άμεσα προϊστάμενού σας, ενός από τους πλέον έμπειρους και καταξιωμένους Αξιωματικούς, τον κ. Ν. Σιάηλο, και του Αστυνομικού σας Διευθυντή, ενός ακριβοδίκαιου, δυναμικού και με τεράστια εμπειρία στη διερεύνηση σοβαρών υποθέσεων κ. Νίκου Σοφοκλέους.

Πρέπει να θεωρείτε πλεονέκτημα την ευκαιρία που σας δίνετε να υπηρετήσετε σ’ ένα τόσο νευραλγικής σημασίας τμήμα. Γιατί οι εμπειρίες που αποκομίζετε θα αποτελούν σημείο αναφοράς και πηγή γνώσεων ανεκτίμητης αξίας στην μετέπειτα επαγγελματική σας πορεία. Πρέπει να νιώθετε, όπως και εμείς και αυτοί πριν από εμάς, όπως και οι συνάδελφοί σας στο εξωτερικό που υπηρετούν στο C.I.D., περήφανοι και τυχεροί που επιτελείτε ένα τόσο σημαντικό έργο προσφέροντας ακατάλυτα στην υπηρεσία και στην πατρίδα μας.

Εδώ θέλω να τονίσω ότι, εκείνα τα μέλη μας που εργάζονται ευσυνείδητα και αποτελεσματικά, με γνώμονα κατά την επιτέλεση του καθήκοντος τους την τιμιότητα, την αμεροληψία και την ακεραιότητα, να αναμένουν ότι θα είμαστε συνεχώς δίπλα τους για να τους στηρίζουμε, ανταμείβουμε και ενισχύουμε σε κάθε τους βήμα. Μάλιστα, είναι σημαντικό να υπογραμμίσω ότι οι ασκούντες ανακριτικά καθήκοντα, με βάση τα νέα κριτήρια ανέλιξης που θα εισηγηθούμε, θα αμείβονται δεόντως και θα τους ανοίγεται διάπλατα ο δρόμος για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Ωστόσο, όσοι διαδραματίζουν ρόλο Δούρειου Ίππου για την Αστυνομία, δηλαδή συνεργάζονται και εργάζονται προς όφελος του υπόκοσμου, θα τιμωρούνται παραδειγματικά. Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας που έχουμε ιδρύσει θα συμβάλει είμαι σίγουρος σε σημαντικό βαθμό προς αυτή την κατεύθυνση.

Θερμές ευχαριστίες εκφράζω προς τον Διευθυντή και τα στελέχη της Ηλεκτρομηχαλογικής Υπηρεσίας, τη Διευθύντρια και τα στελέχη του Τμήματος Δημοσίων Έργων και τον Κλάδο Κτηριακών Υποδομών του Αρχηγείου Αστυνομίας που συνέδραμαν στην υλοποίηση του έργου.

Κυρίες και Κύριοι,
Η Αστυνομία ενεργεί και δρα πάντοτε με γνώμονα την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου και κατ’ επέκταση του δημοσίου συμφέροντος για το οποίο η Συντεταγμένη Πολιτεία μας έχει τάξει να υπηρετούμε, με φάρο καθοδήγησης την προσήλωση, την αφοσίωση, τον σεβασμό, την περιφρούρηση και την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτή είναι η πεμπτουσία της αποστολής μας.


Σας ευχαριστώ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ_20ΤΑΕ[1].docx (31,65 Kb)
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες