Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

ΟμιλίεςΧαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας κατά την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Πανεπιστημίου Κύπρου - 05/07/2018
Κύριε Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Κυρία Εκπρόσωπε του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως,

Κυρία Πρόεδρε του Τμήματος Ψυχολογίας,

Κύριε Αναπλ. Προϊστάμενε της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας,

Κυρία Ανώτερη Λειτουργός Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων,

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σήμερα υλοποιείται ένα όραμα, ένας στόχος που είχαμε θέσει πριν καν διοριστώ στη θέση του Αρχηγού Αστυνομίας. Ένας στόχος που πρότεινα ως Διευθυντής, τότε της Αστυνομικής Ακαδημίας, στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου τον κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, ο οποίος τον αγκάλιασε με θέρμη.

Αυτός ο στόχος αποτέλεσε μέρος ενός από τους πέντε βασικούς στρατηγικούς στόχους που θέσαμε με την ανάληψη των καθηκόντων μου ως Αρχηγός Αστυνομίας∙ αυτού της μεταρρύθμισης της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Ωστόσο, μεσολάβησε η παγοποίηση των θέσεων πρόσληψης για πέντε χρόνια και το αναγκαστικό κλείσιμο της Αστυνομικής Ακαδημίας για δύο χρόνια. Τελικά τα καταφέραμε και σήμερα είναι μια πολύ σημαντική και ιστορική μέρα για την Αστυνομία Κύπρου αλλά και καθοριστική για την αστυνομική εκπαίδευση στον τόπο μας. Από σήμερα η Αστυνομία Κύπρου αποτελεί ένα από τους πρωτοπόρους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αστυνομικούς οργανισμούς στον τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου και του Πανεπιστημίου Κύπρου, που αφορά στην παροχή εκπαίδευσης ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου στους δόκιμους αστυνομικούς και στα μέλη της Αστυνομίας που επιλέγονται για προαγωγή στο βαθμό του Υπαστυνόμου, υλοποιείται μία από τις προτεραιότητες που θέσαμε, αυτή της μεταρρύθμισης και του εκσυγχρονισμού της αστυνομικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και κατ’ επέκταση της αναβάθμισης της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου.

Το παρόν Μνημόνιο προβλέπεται από Νόμο, ο οποίος έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 22 Ιουνίου 2018. Επιτρέψτε μου, λοιπόν, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, τον κ. Υπουργό και το Νομοθετικό Σώμα που στήριξαν την υλοποίηση αυτής της πτυχής της μεταρρύθμισης στον τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης, η οποία έχει πλέον ολοκληρωθεί.

Σε γενικές γραμμές, θα λέγαμε ότι η σφαιρικότητα και η πολυθεματική προσέγγιση που χαρακτηρίζουν τις θεματικές ενότητες, που θα διδάσκονται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, διασφαλίζουν ότι τα μέλη μας, οι άνθρωποι που καλούνται να προστατεύσουν τις ζωές και την περιουσία των συμπολιτών μας και να διαφυλάξουν την δημόσια τάξη και ασφάλεια, θα είναι θωρακισμένοι με διευρυμένες επαγγελματικές γνώσεις, ικανότητες και διαχρονικές αρχές και αξίες, εχέγγυα και εφόδια, άκρως απαραίτητα για την αποτελεσματική επιτέλεση των καθηκόντων τους.

Είναι σ’ αυτή ακριβώς τη βάση που στηριχθήκαμε και προχωρήσαμε στη μεταρρύθμιση του τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης, υιοθετώντας ένα μικτό εκπαιδευτικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ένα σύστημα που δίδει έμφαση, από την μια, σε ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις, στην καλλιέργεια και ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, στη μάθηση μέσα από την αλληλεπίδραση, στην εφαρμογή εκπαιδευτικών μεθόδων, όπως υποδύσεις ρόλων και προσομοιώσεις και στη μάθηση υπό εποπτεία στο χώρο εργασίας. Και από την άλλη, ένα σύστημα που συμπεριλαμβάνει μια μορφωτική προσέγγιση στον τομέα της αστυνόμευσης, με την παρακολούθηση θεματικών ενοτήτων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Δεν θα μπορούσα να μην υπογραμμίσω ότι με την ολοκλήρωση αυτής της πτυχής της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης και την παροχή εκπαίδευσης που βασίζεται στις πλέον σύγχρονες μεθόδους και προσεγγίσεις, σε συνδυασμό με τον εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση των κριτηρίων πρόσληψης που εφαρμόστηκαν κατά το 2017, επενδύουμε όχι μόνο στο σήμερα, αλλά κυρίως στο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο μέλλον, σ’ ένα συνεχώς εξελισσόμενο και μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον. Ο συνδυασμός των πολύ απαιτητικών κριτηρίων πρόσληψης και το επίπεδο, είδος και ποιότητα της προσφερόμενης εκπαίδευσης στον τομέα των δόκιμων αστυνομικών αλλά και των Υπαστυνόμων, αποτελούν απτή απόδειξη / εχέγγυο ότι η Αστυνομία Κύπρου βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Σε ένα δρόμο που εγγυάται μια Αστυνομία πρότυπο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Γιατί έχουμε υποχρέωση να μεριμνούμε όχι μόνο για το σήμερα. Αλλά και για το αύριο, το οποίο στον τομέα της ασφάλειας θα έχει να αντιμετωπίσει τεράστιες προκλήσεις.

Για εμάς στην Αστυνομία Κύπρου, η πλήρης αξιοποίηση του τομέα της εκπαίδευσης και έρευνας, συγκαταλέγεται στις κορυφαίες μας προτεραιότητες και αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο των σχεδιασμών και στρατηγικών στόχων μας για μεταρρύθμιση, εκσυγχρονισμό και αναδιάρθρωση ολόκληρου του οργανισμού μας. Αυτό είναι επιβεβλημένο καθότι ο τομέας της αστυνόμευσης βασίζεται πια ολοένα και περισσότερο στην επιστημονική τεκμηρίωση (evidence based policing).

Κλείνοντας, θέλω, να τονίσω τη βούλησή μας να συνεχιστεί και να ενισχυθεί περαιτέρω, μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω Μνημονίου, αλλά και της Συμφωνίας για Ανάπτυξη Εξειδικευμένων Τεχνολογιών Άμεσης Δράσης με το Ερευνητικό Κέντρο ΚΟΙΟΣ, η συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας Κύπρου και Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία είναι προς όφελος των πολιτών, αφού η διατήρηση και ενδυνάμωση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης και γαλήνης αποτελεί κοινό και ύψιστο στόχο, αλλά και προϋπόθεση για κάθε δημοκρατικό και ευνομούμενο κράτος.

Τέλος, θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες και την βαθύτατη εκτίμηση μου και μέσω εμού ολόκληρου του αστυνομικού σώματος, προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνο Χριστοφίδη και τους συνεργάτες του για το γεγονός ότι αγκάλιασαν με θέρμη αυτή την πολύ σημαντική για την Αστυνομία Κύπρου καινοτομία, η οποία είμαι σίγουρος ότι θα αποτελέσει παράδειγμα προς μίμηση για άλλους αστυνομικούς οργανισμούς.

Σας ευχαριστώ.

Αρχείο Word Χαιρετισμός Αρχηγού Αστυνομίας για το Μνημόνιο Συνεργασίας με Πανεπιστήμιο Κύπρου.doc (41,31 Kb)
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες