Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Γραπτές ΔηλώσειςΤοποθέτηση Αρχηγού Αστυνομίας κ. Ζαχαρία Χρυσοστόμου στη Δημοσιογραφική Διάσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη διαφθορά στην Αστυνομία - 04/08/2016
Η διαφθορά είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο απαντάται σε όλες τις εκφάνσεις της κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και επαγγελματικής ζωής. Οι αστυνομικοί οργανισμοί , δυστυχώς δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν εξαίρεση.

Από την πρώτη στιγμή ανάληψης των καθηκόντων μου αναγνώρισα, χωρίς περιστροφές ότι υπάρχει διαχρονικό πρόβλημα σε σχέση με τη διαφθορά στην Αστυνομία.

Αναγνώρισα επίσης ότι υπάρχουν αρκετές αδυναμίες πάταξης του προβλήματος, οι οποίες εστιάζονται τόσο σε θέματα διαδικασιών όσο και σε θέματα νομοθετικών πλαισίων. Διαπίστωσα επίσης ότι οι οποιεσδήποτε προσπάθειες για αντιμετώπιση του φαινομένου δεν επέφεραν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Πέραν των διάφορων μέτρων που λήφθηκαν όπως, η διενέργεια ερευνών, πειθαρχικές ή/και ποινικές διώξεις, μεταθέσεις, εκπαιδεύσεις και αναγνωρίζοντας ότι ήταν επιτακτική η ανάγκη ανάληψης πρωτοβουλιών για αλλαγή των υπό αναφορά δεδομένων, προέβηκα : (α) στη θέσπιση, για πρώτη φορά, κριτηρίων για τις μεταθέσεις αλλά και την εναλλαξιμότητα, (β) σε κλήτευση Βρεττανών Εμπειρογνωμόνων για την αναδιάρθρωση και εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας, μια παράμετρος της οποίας θα είναι και η πάταξη της διαφθοράς και (γ) έδωσα οδηγίες, βάση των οποίων, εκπονήθηκαν δύο διαδοχικά μελέτες σε σχέση με την αστυνομική διαφθορά.

Λόγω του ότι οι μελέτες αυτές περιλάμβαναν ουσιαστικά εκτιμήσεις και απόψεις που προέκυπταν μέσα από διεθνή βιβλιογραφία και βέλτιστες πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, έδωσα περαιτέρω οδηγίες όπως αυτές αποτελέσουν το υπόβαθρο για τη διενέργεια εμπειρικής έρευνας, η οποία μέσα από επιστημονικά αποδεκτές μετρήσεις και παρατηρήσεις να τεκμηριώνει τις εκφάνσεις και την πραγματική έκταση του προβλήματος της διαφθοράς στην Αστυνομία Κύπρου.

Μέσα λοιπόν από αυτή την εμπειρική έρευνα και για πρώτη φορά, αφενός, παρουσιάζονται τα προβληματικά πεδία και η έκταση του φαινομένου εντός της Αστυνομίας και αφετέρου, γίνονται διάφορες εισηγήσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων. Οι εισηγήσεις αυτές, αφού έτυχαν περαιτέρω επεξεργασίας υποβλήθηκαν τόσο στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας όσο και στον Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Αποτελούν εισηγητικές δράσεις για αποτελεσματική πρόληψη και πάταξη της διαφθοράς στην Αστυνομία και ήδη έγινε σχετική αναφορά για κάποιες από αυτές από τον κ. Υπουργό.

Πέραν των προαναφερθέντων θα πρέπει να τονίσω ότι γίνεται επαναξιολόγηση μελών μας, τα οποία υπηρετούν σε κάποια Τμήματα.

Όσον αφορά στον πρόσφατο τετραπλό φόνο και τα εύλογα ερωτηματικά που δημιουργήθηκαν για το ρόλο μελών μας, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, παρόλο που πρώτιστος στόχος μας ήταν η πλήρης εξιχνίασή της, έγιναν παράλληλα εξετάσεις και ως προς το ενδεχόμενο διαπλοκής και διαφθοράς μελών της Αστυνομίας. Εξασφαλίστηκαν κάποιες πληροφορίες αλλά και μαρτυρίες, οι οποίες θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω για να διαπιστωθεί αν έχουν διαπραχθεί ποινικά ή και πειθαρχικά αδικήματα από πλευράς μελών της Αστυνομίας. Ως εκ τούτου, έχω αποταθεί στον Γενικό Εισαγγελέα με εισήγηση το διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Ως θέμα αρχής θεωρούμε ότι είναι ορθότερο η περαιτέρω διερεύνηση να ανατεθεί σε ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή, ώστε να διασφαλιστεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία.

Για να καταστεί δυνατή η πάταξη της διαφθοράς δεν αρκεί μόνο η ισχυρή βούληση της ηγεσίας της Αστυνομίας αλλά πρέπει να συνυπάρχει και η στήριξη από πλευράς εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Η στήριξη από πλευράς της πολιτικής ηγεσίας, της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργού, όπως αντιλαμβάνεστε είναι δεδομένη και είμαι βέβαιος ότι και η νομοθετική εξουσία θα αντικρύσει τις προτάσεις μας θετικά ώστε να μας παραχωρηθούν και τα απαραίτητα νομικά εργαλεία για να επιτευχθούν οι στόχοι μας, οι οποίοι απαιτούν συλλογική προσπάθεια.

Τελειώνοντας, θεωρώ σκόπιμο να τονίσω για ακόμη μια φορά ότι η βούληση για πάταξη του φαινομένου της διαφθοράς στο Αστυνομικό Σώμα είναι δεδομένη και ότι ο αγώνας μας προς αυτή την κατεύθυνση είναι συνεχής και αδιάλειπτος. Παράλληλα όμως θέλω να υπογραμμίσω ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών μας χαρακτηρίζεται από υπευθυνότητα, εντιμότητα, ευσυνειδησία και εργάζεται με ζήλο και αφοσίωση, προς όφελος της κοινωνίας και του τόπου

Δημοσιογραφική -ΔΙΑΦΘΟΡΑ - 04.08.16.rtf (94,92 Kb)
Κατεβάστε το Acrobat Reader


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες