Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Έντυπα και Αιτήσεις


Έντυπα και Αιτήσεις που αφορούν την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης


Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής πολίτη της ένωσης και μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της Ε.Ε./Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής πολίτη της ένωσης και μελών της οικογένειας του δεν είναι πολίτες της Ε.Ε
Αίτηση για ανανέωση της προσωρινής άδειας παραμονής
Αίτηση για επιστροφή μετρητών ή εγγυητικής τραπέζης
Σύμβαση απασχόλησης
Αίτηση για απόκτηση/επανάκτησης/ανανέωσης του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία και Άδειας Μετανάστευσης για επί μακρόν διαμένοντες σε πρώτο κράτος μέλος
Αίτηση για οικογενειακή επανένωση
Έγγραφα για άδεια Μετανάστευσης
Εξουσιοδότηση για πληρωμές από το FIMAS
Αίτηση για έκδοση Βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της Ένωσης και Μελών της οικογένειας του που είναι επίσης πολίτες της ένωσης
Release Agreement
Αίτηση για εξασφάλιση Άδειας Εισόδου Υπηκόου Τρίτης Χώρας για παραμονή στην Κύπρο ως μέλους οικογένειας Κύπριου Πολίτη
Σύμβαση Απασχόλησης
Αίτηση για εξασφάλιση θεώρησης εισόδου Αλλοδαπού στην Κύπρο
Αίτηση για Άδεια Ανάληψης Εργασίας ή Αλλαγής εργασίας
Αίτηση για έκδοση δελτίου διαμονής για μέλη της οικογένειας πολιτη της Ένωσης που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους της Ένωσης
Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού Μόνιμης διαμονής πολίτη της ένωσης και των μελών της οικογένειας του
Αίτηση για απόκτηση/επανάκτηση/ανανέωση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος στη δημοκρατία και Άδειας Μετανάστευσης για επί μακρόν διαμένοντες για σε πρώτο κράτος μέλος

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες