Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Έντυπα και Αιτήσεις


Έντυπα και Αιτήσεις που αφορούν τα όπλα


Αίτηση για έκδοση άδειας απόκτησης/κατοχής ή και πιστοποιητικού εγγραφής πυροβόλου και μη πυροβόλου όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρα 4 (4), 5 και 22]
Αίτηση για έκδοση άδειας εισαγωγής/απόκτησης/κατοχής πυροβόλου και μη πυροβόλου όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004]
Αίτηση για άδεια μεταφοράς πυροβόλων/μη πυροβόλων όπλων [Ν. 113(Ι)/04 Άρθρα 13, 14 και 28]
Αίτηση για έκδοση Ευρωπαικού δελτίου πυροβόλου όπλου [Ν. 113(Ι)/04 Άρθρο 18]
Αίτηση για έκδοση άδειας οπλοπώλη [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρο 7]
Αίτηση για έκδοση έγκρισης πεδίου χρωματοσφαίρισης (Κανονισμός 6) (5)
Αίτηση για πιστοποίηση όπλου ως συλλεκτικό ο περί πυροβόλων/μη πυροβόλων όπλων (Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρο 27 Κανονισμός 8]
Αίτηση για απόκτηση άδειας ξένης κατοχής πυροβόλου ή μη πυροβόλου όπλου {Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρο 41(Ι)}
Αίτηση για έκδοση άδειας απόκτησης/κατοχής ή και πιστοποιητικού εγγραφής πυροβόλου, μη πυροβόλου όπλου και συλλεκτικού όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρα 4 (4), 5 και 22]
Αίτηση για άδεια εισαγωγής πυροβόλου όπλου/μη πυροβόλου όπλου/συλλεκτικού όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρα 29(1)(γ) και 31 (2)]
Αίτηση για έκδοση ειδικής άδειας όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρα 4(3) και 29(2)]
Αίτηση για μεταβίβαση πυροβόλου όπλου ή μη πυροβόλου όπλου [Νόμος 113(Ι)/2004 Άρθρο 27 (1)]

Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες

Καν' το ηλεκτρονικά