Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων Επιθεώρησεως και Ελέγχου


Στελέχωση

Τα μέλη της Αστυνομίας που στελεχώνουν τη Δ.Ε.Π.&Ε. θα πρέπει να διακρίνονται για το ήθος, την εχεμύθεια, το ακέραιο χαρακτήρα, την υπευθυνότητα, την αποδοτικότητα και την αποφασιστικότητά τους να φέρουν εις πέρας την αποστολή τους, χωρίς οποιουσδήποτε ενδοιασμούς ή συναισθηματισμούς. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να πληρούν και τα πιο κάτω προσόντα:

  1. Ευδόκιμη υπηρεσία πάνω από δέκα έτη.
  2. Ψηλό επίπεδο πρακτικής κατάρτισης σε αστυνομικά καθήκοντα.
  3. Τουλάχιστο, τρία έτη υπηρεσίας σε ανακριτικά καθήκοντα.
  4. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενταετίας, να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε πειθαρχικό ή ποινικό αδίκημα.


Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες