Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Διεύθυνση Επαγγελματικών Προτύπων Επιθεώρησεως και Ελέγχου


Αποστολή

Αποστολή της Δ.Ε.Π.&Ε., είναι:

(1) η διασφάλιση των επαγγελματικών προτύπων, με τη βελτίωση και αναβάθμιση των ακολουθούμενων εσωτερικών πρακτικών ή διαδικασιών και την εφαρμογή μηχανισμών πρόληψης, ελέγχου, εντοπισμού και πάταξης της αποκλίνουσας και/ή παραβατικής συμπεριφοράς μελών της Αστυνομίας, και

(2) η διεξαγωγή ελέγχων και επιθεωρήσεων για την διαπίστωση της αποτελεσματικότητας τόσο του γενικού συστήματος διοίκησης και αστυνόμευσης όσο και της ορθής εκτέλεσης των αστυνομικών καθηκόντων, σύμφωνα με τις καθορισμένες μεθόδους και διαδικασίες.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες