Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λευκωσία


Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Προσωπικοτήτων (Ε.Υ.Π.Π.)

Διευθ.: Λεωφ. Στροβόλου 1, Στρόβολος Τ.Κ. 1479

Τηλ. Επικοινωνίας: 22802046

Φαξ. 22802017

Ευθύνη των μελών της Ε.Υ.Π.Π. είναι η φρούρηση και συνοδεία προσωπικοτήτων της πολιτικής και εκκλησιαστικής ζωής του τόπου όπως του Προέδρου της Βουλής, του Αρχιεπισκόπου, των Υπουργών και των προέδρων των κοινοβουλευτικών Κομμάτων. Επίσης, έχουν την ευθύνη φρουράς ή συνοδείας ξένων διπλωματών και πρεσβευτών καθώς επίσης και του κτηρίου της Βουλής.

Η φρουρά και συνοδεία αποτελεί το μοναδικό τους καθήκον και δεν έχουν οποιαδήποτε εμπλοκή σε άλλα καθήκοντα αστυνόμευσης.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες