Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λευκωσία


Ουλαμός Πρόληψης Εγκλημάτων (Ο.Π.Ε.)

Διευθ.: Λεωφ. Στροβόλου 1, Στρόβολος Τ.Κ. 1479

Τηλ. Επικοινωνίας: 22802010, 22802021

Φαξ.: 22607072

Κύρια ευθύνη του ΟΠΕ είναι, όπως υποδηλεί και η ονομασία του, η πρόληψη του εγκλήματος. Αυτό γίνεται με τη συνεχή συλλογή και αξιολόγηση πληροφοριών. Τα μέλη του Ο.Π.Ε. φέρουν πολιτική περιβολή και είναι εκπαιδευμένα στη συλλογή πληροφοριών, εφόσον κινούνται πολλές φορές μεταξύ εγκληματικών στοιχείων ενώ βρίσκονται υπό κάλυψη.

Μέλη του Ο.Π.Ε. βρίσκονται σε περιπολίες καθ όλο το 24ωρο και ανταποκρίνονται σε κλήσεις του Αξιωματικού Υπηρεσίας για να μεταβούν σε σκηνές εγκληματικών ενεργειών.

Επίσης μέσα στα καθήκοντα τους εμπίπτει και ο έλεγχος νυχτερινών κέντρων αναψυχής για παραβάσεις της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των εν λόγω υποστατικών.Find us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες