Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Αστυνομία Κύπρου

Λευκωσία


Σταθμοί Υπαίθρου

Υπεύθυνος Υπαίθρου

Το γραφείο του βρίσκεται στο χώρο της Αστυνομικής Διεύθυνσης

Τηλ. Επικοινωνίας: 22607726

Φαξ. 22607793

Αστυνομικός Σταθμός Λακατάμιας

Διευθ.: Φανής 5, Λακατάμια Τ.Κ. 2304

Τηλ. Επικοινωνίας: 22802888

Φαξ. 22370578

Αστυνομεύει τις περιοχές Λακατάμιας, Τσέρι, Ανθούπολη, μέρος της περιοχής Αρχάγγελου και μέρος της περιοχής Στροβόλου

Υποσταθμός Δευτεράς

Διευθ.: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 4Γ, Τ.Κ.2450

Τηλ. Επικοινωνίας: 22607633

Φαξ.22607646

Αστυνομεύει τις περιοχές Δευτεράς, Εργάτες, Επισκοπειό, Αναλιόντα Ανάγυια, Καπέδες, Καμπιά, Πολιτικό, Ψημολόφου και Πέρα Ορεινής

Αστυνομικός Σταθμός Πέρα Χωρίου

Διευθ.: Ελευθερίας 36, Πέρα Χωρίο Τ.Κ. 2572

Τηλ. Επικοινωνίας: 22607400

Φαξ. 22607420

Αστυνομεύει τις περιοχές Πέρα Χωρίου, Νήσου, Δάλι, Λυθροδόντα, Λύμπια, Αγία Βαρβάρα, Αλάμπρα, Μαθιάτη, Σιά, Κοτσιάτη, Μαρκί, Ποταμιά και Άγιο Σωζόμενο

Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς

Διευθ.: Πάροδος Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου, Κοκκινοτριμιθιά Τ.Κ. 2660

Τηλ. Επικοινωνίας: 22607140 - 22607141

Φαξ. 22832447

Αστυνομεύει τις περιοχές Κοκκινοτριμιθιά, Παλιομέτοχο, Άγιους Τριμιθιάς Μάμμαρι και Δένεια

Αστυνομικός Σταθμός Περιστερώνας

Διευθ.: Λεωφ. Γρίβα Διγενή 16, Τ.Κ. 2731

Τηλ. Επικοινωνίας: 22607161 - 22607163

Φαξ. 22824707

Αστυνομεύει τις περιοχές Περιστερώνα, Ακάκι, Μένοικο, Ορούντα και Κάτω Μονή

Αστυνομικός Σταθμός Κλήρου

Διευθ.: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ 51, Κλήρου Τ.Κ. 2600

Τηλ. Επικοινωνίας: 22462376

Φαξ. 22634288

Αστυνομεύει τις περιοχές Κλήρου, Άγιο Επιφάνειο, Μαλούντα, Άγιο Ιωάννη Μαλούντας, Αρεδιού, Αγροκηπιά, Γούρρι, Καλό Χωριό, Λαζανιά, Μιτσερό, Φικάρδου και τη Μονή Μαχαιρά

Αστυνομικός Σταθμός Παλαιχωρίου

Διευθ.: Πολύκαρπου Γιωρκάτζιη 79Β, Παλαιχώρι Τ.Κ. 2745

Τηλ. Επικοινωνίας: 22816655

Φαξ. 22642878

Αστυνομεύει τις περιοχές Παλαιχώρι, Φαρμακά, Ασκά, Πλατανιστάσα, Πολύστυπο, Λαγουδερά, Φτερικούδι, Άλωνα, Καμπί, Απλίκι, Σαράντι, Λειβάδια, ΑληθινόFind us on Facebook

follow us on twitter

Ομιλίες Αρχηγού Αστυνομίας

Εξώδικα Τροχαίας

Φόρμα Καταχώρησης Καταγγελιών/Πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου για θέματα διαφθοράς/διαπλοκής από μέλη της Αστυνομίας

Cybercrime

Your Europe

Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας

Συγχρηματοδοτούμενα Έργα από Ε.Ε.

Δήλωση Περί Απόρρητου

PRINCE CBRN-E

ΓΟΝΙΚΕΣ ΑΠΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Πρόνοιες Νομοθεσίας για τη Μεταφορά Φορτίων ή Ζώων με το αυτοκίνητο

Εργαστηρίο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΤΕΠΑΚ

LoCloud

Europeana Website

Οδηγός Σπουδών Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου

Ιστοσελίδα Δημοσίων Συμβάσεων

Εξομοιωτής απόσταση ακινητοποίησης

Χρήσιμες Συμβουλές και Πληροφορίες για Απάτες